Zo života ABC

na čom práve robíme

Už druhý rok úspešne pokračujeme v ambulantnej pľúcnej rehabilitácii
Zakúpili sme 50 amp. vysokodávkovaného Celaskonu, ktoré používame na zlepšenie imunity chronických pľúcnych pacientov
Zháňame sponzorov na vytlačenie informačných brožúr pre pacientov
Vytvárame webovú stránku
Vytvorili sme informačné brožúrky o OZ a jednotlivých chronických pľúcnych chorobách, ktoré umiestňujeme v čakárňach pľúcnych ambulancií a na webe
Vytvorili sme dotazníky pre chrápajúcich na skríning spánkovej poruchy dýchania, pre fajčiarov a stres test, ktoré ponúkame v čakárňach pľúcnych ambulancií

čo všetko sme už stihli

Zakúpili sme 40 ks rehabilitačných pomôcok (Thera PEP a treshold), ktoré boli využité pacientami počas pľúcnej rehabilitácie
Zakúpili sme 20 ks krokomerov, ktoré boli využité na pľúcnu rehabilitáciu
Zakúpili sme kyslíkový prístroj na rehabilitačnú liečbu
V spolupráci s fyzioterapeutmi sme vytvorili plán pľúcnej rehabilitácie
Vytvorili sme informačné brožúrky pre pacientov: Sarkoidóza pľúc, Fibróza pľúc, Tuberkulóza, Pneumotorax, Zápal pľúc, Syndróm spánkového apnoe, Astma bronchiale, Chronická obštrukčná choroba pľúc, Zhubné a nezhubné tumory pľúc, Ochorenia z klimatizácie, protifajčiarsku príručku a príručku na tréning bráničného dýchania.

čo nás ešte čaká

Plánujeme využiť jednotlivé Svetové dni (napr. svetový deň CHOCHP, astmy bronchiale, svetlový deň bez tabaku,..) a vytvoriť plagátiky do čakární Pľúcnych ambulancií s informačnými letákmi alebo brožúrkami
Plánujeme ponúknuť informáciu o pacientskej organizácii do Trnavských novín - Trnavsko
Plánujeme pokračovať v pľúcnej rehabilitácii – zakúpením ďalších rehabilitačných pomôcok
Plánujeme vytvoriť plagát a leták ohľadne zvyšovania imunity a predchádzaniu infekciám (a tým znižovania spotreby antibiotík)
Plánujeme dokončiť a priebežne aktualizovať webovú stránku + osloviť lekárov na možnosť konzultácie cez webovú stránku
Plánujeme natočiť informačné videá o priebehu pľúcnej rehablitácie
V rámci akcie "Keď sa zima opýta..." plánujeme zvýšiť informovanosť pacientov o možnosti zlepšenia imunity v jesennom období a tak sa pripraviť na sezónu prechladnutí a plánujeme zvýšenie informovanosti o vysokej spotrebe antibiotík na Slovensku a veľakrát zbytočnej ATB liečbe viróz
Koncom zimy plánujeme ponúknuť možnosť liečby vysokodávkovaným Celaskonom ako prevenciu respiroinfektov v skorom jarnom období